Cơ quan thường trực: UBND xã Ngọc Đồng, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ