Hội đồng nhân dân xã
  • Cập nhật: 31/12/2019
  • Lượt xem: 410 lượt xem

Hội đồng nhân dân xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Phạm Văn Thúy

Chủ tịch

0355362123

2.

Nguyễn Đình Hùng

Phó chủ tịch HĐND

0977215424