Đảng ủy xã
  • Cập nhật: 31/12/2019
  • Lượt xem: 538 lượt xem

Đảng ủy xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Phạm Văn Thúy

Bí thư Đảng ủy

0355362123

2.

Trần Minh Phong

P. Bí thư Đảng ủy

0979401674