Giới thiệu về xã

I. Vị trí địa lý thành phần dân tộc:

Xã Ngọc Đồng là xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Lập, cách trung tâm huyện 20 km, phía Bắc giáp xã Minh Hòa, phía Nam giáp xã Thục Luyện Thanh Sơn, phía Đông giáp xã Sơn Hùng huyện Thanh Sơn và xã Tề Lễ huyện Tam Nông, phía Tây giáp  xã Ngọc Lập với tổng diện tích đất tự nhiên là 2.006 ha. Toàn xã hiện có 12 khu hành chính với 1.009 hộ và 3.704 khẩu .Tính đến nay toàn xã có 10 dân tộc cùng chung số trên địa bàn, có tỷ lệ người dân tộc chiếm 66,2%.

II Đặc điểm nổi bật về kinh tế, văn hóa- xã hội:

Chủ yếu nông lâm nghiệp : Chủ yếu cây chè, cây keo, cây lúa tổng diện tích 175 ha, cây ngô diện tích 66 ha. 

Những đặc sản, di tích, di sản, lễ hội truyền thống: Di sản văn hóa Múa Đồng Ngày Xuân

Các tác phẩm thơ ca, âm nhạc địa phương: UBND xã có CLB thơ bút tre thành lập ngày 19/02/2012.

 


 

Giới thiệu